SK-152

  ทางสายเอก
ราคา 18.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 202
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า 120 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 17.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 16.50 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท