SK-172

  สวดมนต์ตัดกรรม ตามวิถีชาวพุทธ -เช้า -เย็น แปล
ราคา 19.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 1018
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 19.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท