SK-193

  บทสวดมนต์สำหรับคุณหนู
ราคา 28.00 บาท

รหัส 005
ขนาด 14.3 x 18.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 28 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 28.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 31.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 27.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท