SK-198

  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
ราคา 23.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 537
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 80 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 23.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 19.50 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท