เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ ฟรี เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วย และหนังสือธรรมะ ทุกรายการ


     ของชำร่วยงานศพ


ของชำร่วยงานศพ
ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ SK-118
ชีวิตนี้สำคัญนัก 519
ราคา 23 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 519
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 23.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 22.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• ชีวิตนี้สำคัญนัก
• ชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนัก
• ชีวิตกับกรรมที่กระทำ
• ผลของกรรมนั้นแน่นอน ไม่มีข้อยกเว้น
• ความซับซ้อนของกรรม
• ความแตกต่างในชาติกำเนิด
• อำนาจความยึดมั่นของจิตก่อนแตกดับ
• ชีวิตนี้เท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสวัสดี
• การเลือกชีวิตในภพฃาติใหม่ให้มีความสุข
• ภพชาติปัจจุบัน แสดงความผูกพันใจในอดีตชาติ
• กรรมส่งผลแก่ชีวิตในชาติปัจจุบัน
• กุศลกรรมเท่านั้นที่ตัดรอนอกุศลกรรมได้
• บุคคลพึงเชื่อในกรรมและผลของกรรม
• สิ่งสำคัญที่ควรอบรมให้ยิ่งในชีวิตนี้
• อกุศลกรรมนำไปสู่ทุคติ
• ไม่มีอะไรยับยั้งการส่งผลของกรรมได้
• พุทธองค์รับรองว่า "ชาติอนาคต" มีแน่
• ความเป็นไปได้ มีอยู่สำหรับทุกชีวิต
• ชีวิตนี้เท่านั้น ที่มีโอกาสวิ่งหนีกรรม
• พุทธวิธีพาชีวิตหนี้ให้พ้นจากมือแห่งกรรม
• อำนาจร้ายแรงแห่งกรรม
• พึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบคอบ
• ชีวิตนี้ชีวิตเดียวที่จะพาไปสู่นิพพานได้
• บุคคลไม่ควรลังเลในการทำความดี
• ชีวิตนี้สำคัญนัก จงเลือกให้ดีเถิด
• บทสวดมนต์
• ฯลฯ