เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ ฟรี เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วย และหนังสือธรรมะ ทุกรายการ


     ของชำร่วยงานศพ


ของชำร่วยงานศพ
ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ SK-128
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส 1162
ราคา 18 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 1162
ขนาด 14.3 x 21.0
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 48 หน้า
ความหนากระดาษ 70 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 16.50 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ
• พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีต่างๆ
• พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 8 มิถุนายน 2514
• พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504
• พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา 25 มีนาคม 2515
• พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชวินิต 31 ตุลาคม 2518
• พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จังหวักปัตตานี 24 สิงหาคม 2519
• พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงการณ์ มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533
• พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533