เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ ฟรี เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วย และหนังสือธรรมะ ทุกรายการ


     ของชำร่วยงานศพ


ของชำร่วยงานศพ
ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ SK-116
อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ 266
ราคา 21 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 266
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 21.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• ผู้สละโลก คือผู้สละทุกข์
• สุขหรือทุกข์อยู่ที่ความคิด
• ความสุข ไม่มีอยู่จริง
• ทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยปัญญา
• เครียดแต่ไม่คลุ้มคลั่ง
• เจ็บป่วยไม่หาย อย่าตกใจ มีทางออก
• ธุรกิจล้ม มีหนี้สิน แก้ไขได้
• การฆา่ ตัวตาย ไมใ่ ชท่ างออกที่ถูกตอ้ง
• ฆ่าตัวตาย ต้องตกนรก
• เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
• อย่าเปรียบเทียบเรากับผู้อื่น
• เปิดใจกว้างยอมรับผู้อื่น
• ความโกรธ ริษยา ทำให้ใจเร่าร้อน
• รู้โลก ไม่รู้ธรรม ตกนรก
• โลกคือฟองสบู่
• ให้ยอมรับความเจ็บปวด
• ด้วยความกล้าหาญ
• วางปัญหา หาทางแก้ไข
• มีปัญญา เพื่อดับทุกข์
• ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ฝึกคิดให้ถูกต้อง
• ไม่มีเจ้าของ
• ให้ยอมรับ แต่ต้องแก้ไข
• ฝึกอยู่คนเดียว อยู่กับความสงบ
• เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวิต
• ทุกสิ่งเป็นมายาลวง ไม่ควรยึดติด
• รู้เหตุแห่งทุกข์ จึงรู้วิธีดับทุกข์
• การเดินจงกรม
• การปฏิบัติธรรมทุกเวลา
• อยูกั่บความรูสึ้กตัว ความทุกขจะไม่เกิด
• ลืมอดีตอยู่กับปัจจุบัน ไร้อนาคต
• ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ใจจึงไม่ทุกข์
• สิ้นภพ จบชาติ
• มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
• อย่าประมาทในชีวิต
• ชีวิตนี้คือละคร
• ให้ยอมรับความเป็นจริง
• ฝึกคิดให้จิตเป็นอิสระ
• หยุดเพื่อรู้ความเป็นจริง
• ติดความสุข จึงไม่รู้ความจริง
• รู้จิต ฝึกจิต แก้ปัญหาชีวิตได้
• ไม่เอาอะไร
• ลองทำดูก่อน
• มีความเห็น เป้าหมายให้ถูกต้อง
• สมาธิที่ถูกต้องไม่หลงทาง
• อย่าทำสมาธิอย่างเดียว
• จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องในการทำบุญ
• ทำบุญหลากหลาย ได้บุญมากมาย
• ทำบุญกับขอทานขึ้นสวรรค์
• ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรก
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย/กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า / ไตรสรณคมน์
• สมาทานศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑไตรปิฎก