เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ ฟรี เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วย และหนังสือธรรมะ ทุกรายการ

ร้านสุโข ของชำร่วย

Hot Line: 089-699-2755

                 081-803-6069


ของชำร่วยงานศพ
ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ SK-147
บทสวดมนต์ อภิมหามงคลคาถา 090
ราคา 17 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 090
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ น้ำเงิน
จำนวนหน้า 88 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 17.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• ความสําคัญของผู้บําเพ็ญศีล กับการบําเพ็ญทาน
• คําบูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย, คําอาราธนาศีล ๕
• นมัสการพระรัตนตรัย, ไตรสรณคมน์
• สิกขาบถ ๕
• ชุมนุมเทวดา
• นะมะการะสิทธิคาถา
• นะมะการะสิทธิคาถา
• นะโมการะอัฏฐะกะ
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร, ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• มังคะละสุตตัง
• ระตะนะสุตตัง (ย่อ)
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
• ขันธะปะริตตะคาถา (ย่อ), วัฏฏะกะปะริตตัง
• พระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ
• อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)
• อังคุลิมาละปะริตตัง, โพชฌังคะปะริตตัง
• อะภะยะปะริตตัง
• อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ ๒)
• มงคลจักรวาลใหญ่
• เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (ส่งเทวดา)
• ถวายพรพระ (พาหุงมหากา)
• อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ ๓)
• โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
• มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ), ชะยะปะริตตัง
• มงคลจักรวาฬใหญ่ (บทท้าย)
• บทสวดมนต์ถวายพรพระ (พาหุงมหากา), พุทธคุณ, ธรรมคุณ
• สังฆคุณ, ชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)
• มหาการุณิโก
• อิติปิโสเท่าอายุ
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์, บทกรวดนํ้า (อุทิศส่วนกุศล)
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
• วิปัสสิต
• เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
• บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล(เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา)
• การชําระหนี้สงฆ์
• พิธีกรรมชําระหนี้สงฆ์, ขอขมาพระรัตนตรัยและสถานที่
• ขอขมาพระสงฆ์
• ชําระหนี้สงฆ์
• กรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตา
• คาถาเงินล้าน