เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ ฟรี เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วย และหนังสือธรรมะ ทุกรายการ


     ของชำร่วยงานศพ


ของชำร่วยงานศพ
ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ SK-170
บทสวดมนต์ เมตตาพรหมวิหารภาวนา (แบบย่อ) 1007
ราคา 16 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 1007
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า 32 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 16.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 12.50 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
• คำนมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมณ์
• คำนมัสการพระ
• อาราธนาศีล ๕ คำสมาทานศีล
• เมตตาพรัหมะวิหาระภาวะนา (แบบย่อ)
• แผ่เมตตาให้ตนเอง
• คำอธิษฐานแผ่เมตตา
• อธิษฐานบารมี
• คำบูชาพระรัตนตรัย (บทกราบลาพระ)
• อานิสงส์เมตตาเจโตวิมุตติมี ๑๑ ประการ คือ
• พระพุทธพจน์สรรเสริญการเจริญเมตตา
• คำแปล เมตตาพรัหมะวิหาระภาวะนา (แบบย่อ)
• วิธีการบำเพ็ญบุญ
• สัมมาทิฏฐิ
• วิธีการปฏิบัติและคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่กำลังมีความทุกข์กายและความทุกข์ใจ