เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ ฟรี เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วย และหนังสือธรรมะ ทุกรายการ


     ของชำร่วยงานศพของชำร่วยงานศพ
ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ SK-221
รู้กาย รู้จิต 933
ราคา 21 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 933
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 21.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ ๑ ความเป็นมาของโพชฌงค์ องค์แห่งการตรัสรู้
บทที่ ๒ หลักธรรมของหลวงปู่ โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
บทที่ ๓ ถึงกายป่วย ใจต้องไม่ป่วย
• หลักธรรมของท่าน ว. วชิรเมธี
บทที่ ๔ เมื่อใจสงบ กายก็สงบเย็น
• พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
บทที่ ๕ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
บทที่ ๖ ความสำคัญของจิต ในทัศนะของ
• พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
บทที่ ๗ คำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของจิต
บทที่ ๘ นาฬิกาชีวภาพของร่างกาย
บทที่ ๙ ดำเนินชีวิตอย่างไร... ให้ห่างไกลโรค
บทที่ ๑๐ ดื่มนํ้าอย่างไรให้ถูกวิธี
บทที่ ๑๑ กินตามกรุ๊ปเลือด
บทที่ ๑๒ ๒๐ อาหารล้างสารพิษ
บทที่ ๑๓ การทำสมาธิ ช่วยให้มีสุขภาพดี เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
บทที่ ๑๔ การทำสมาธิ และวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
• อนุโมทนา
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อนุโมทนา
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)