เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ ฟรี เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วย และหนังสือธรรมะ ทุกรายการ


     ของชำร่วยงานศพของชำร่วยงานศพ
ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ SK-209
พระธรรมสิงหบุราจารย์ 372
ราคา 18 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 372
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 120 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา - บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา - บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา - บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา - บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• สร้างกุศลแทนคุณมารดา บิดา เกิดมาเพียรก่อสร้างความดี
• ความสำคัญของผู้บำเพ็ญศีล กับการบำเพ็ญทาน
• คำบูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย, คำอาราธนาศีล ๕
• นมัสการ, ไตรสรณคมน์
• คำสมาทานศีล ๕
• ชุมนุมเทวดา
• นะมะการะสิทธิคาถา
• นะมะการะสิทธิคาถา (สำหรับฆราวาส)
• นะโมการะอัฏฐะกะ
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร, ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• มังคะละสุตตัง
• ระตะนะสุตตัง
• กะระณียะเมตตะสุตตัง
• ขันธะปะริตตะคาถา
• วัฏฏะกะปะริตตัง
• อาฏานาฏิยะปะริตตัง
• อังคุลิมาละปะริตตัง
• โพชฌังคะปะริตตัง
• อะภะยะปะริตตัง
• มงคลจักรวาฬใหญ่
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
• ชะยะปะริตตัง
• มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)
• บทสวดมนต์ถวายพรพระ (พาหุงมหากา), พุทธคุณ, ธรรมคุณ
• สังฆคุณ, ชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)
• มหาการุณิโก
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• อุทิศส่วนกุศล
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
• วิปัสสิต
• เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
• บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา)
• การชำระหนี้สงฆ์
• พิธีกรรมชำระหนี้สงฆ์, ขอขมาพระรัตนตรัยและสถานที่
• ขอขมาพระสงฆ์, ชำระหนี้สงฆ์
• กรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศล และแผ่เมตตา
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม, คำอธิษฐาน
• คติธรรมจากหลวงพ่อ
• เรื่องการรักษาตนให้เป็นปกติ
• ทางชีวิตที่ปลอดภัย
• การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
• พรฑรรมนำชีวิต
• เวลาที่เหลืออยู่