SK-128

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส 1162
ราคา 18.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 1162
ขนาด 14.3 x 21.0
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 48 หน้า
ความหนากระดาษ 70 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 16.50 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
• พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ
• พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีต่างๆ
• พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 8 มิถุนายน 2514
• พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504
• พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา 25 มีนาคม 2515
• พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชวินิต 31 ตุลาคม 2518
• พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จังหวักปัตตานี 24 สิงหาคม 2519
• พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงการณ์ มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533
• พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533

ติดต่อเรา

Facebook

การสั่งซิ้อ

  • สั่งซื้อของชำร่วย จำนวน 300 ชิ้นขึ้นไป ส่งฟรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล (ยกเว้นหนังสือธรรมะ)
  • จัดส่งถึงมือท่านทาง บริษัทขนส่งเอกชนฯ หรือ บขส.หรือ รถตู้ โดยคิดค่าขนส่งตามจริง ในกรณีสั่งซื้อต่ำกว่า 300 ชิ้น